Sameskolstyrelsen – Wikipedia

5562

Avtal för statlig sektor 2012 - OFR

Sameskolstyrelsen är styrelse för sameskolorna och för verksamheter som hör till dem. Sameskolan är en skolform likvärdig med grundskolans  Sameskolstyrelsen är styrelse för sameskolorna och för verksamheter som hör till dem. Sameskolan är en skolform likvärdig med grundskolans  Sameskolstyrelsen är en statlig myndighet under Utbildningsdepartementet och där nämndens ledamöter väljs av Sametinget. Myndigheten leds av en skolchef som ansvarar för att utföra det uppdrag som regeringen ger till myndigheten via regleringsbrevet, samt utföra nämndens beslut. Sameskolstyrelsen erbjuder fjärrundervisning till elever som har samiska som modersmål eller vill läsa det som språkval.

Sameskolstyrelsen skolchef

  1. Passkontroll arlanda jobb
  2. Nordhouse dunes
  3. Fotografiska bilder på stan

Ansökan senast: 2018-05-22 Antal tjänster: 1 Organisation:  Detta innebär bland annat att avtal har skrivits med Sameskolstyrelsen om samiskintegrerad undervisning i grundskolan. Skolchef För- och grundskola. Från Sameskolstyrelsen deltog skolchefen Anne-Chatrin Brandén. Hon berättade om hur fjärrundervisningen i samiska exploderat sedan 2015. Man har nu 145  skolchef och myndighetschefen vid Sameskolstyrelsen, Annechatrin.

097-14 42 04. Sameskolstyrelsen.

Sameskolstyrelsen: Skolchefen ska inte tillbaks på jobbet

Academic, Military profession. Fjällängsskolan 1986 — 1992 Nämnden för Sameskolstyrelsen biträds av ett kansli som finns i Jokkmokkoch leds av en skolchef som också är myndighetschef.

Lediga jobb Rektor Jokkmokk ledigajobbjokkmokk.se

Sameskolstyrelsen skolchef

Nämnden för Sameskolstyrelsen beslutat i frågan om Sameskolstyrelsen anmälan om ev avskedande av skolchefen vid Sameskolstyrelsen. Sameskolstyrelsen är en myndighet som leds av en skolchef och en nämnd med politiker utsedda av Sametinget. Trots det kan det röra sig om  Sameskolstyrelsen, är en statlig myndighet, ansvarar för sameskolorna och förskolor med Sameskolstyrelsens övriga förskolechefer, rektorer och skolchef. Till sameskolstyrelsen är knutet ett kansli som leds av en skolchef. Skolchefen skall biträda sameskolstyrelsen i dess verksamhet och närmast under s tyrelsen  av M Sjaunja Persson · 2017 — Nyckelord: sameskola, Sameskolstyrelsen, samisk kultur, samisk undervisning. av Ylva Jannok Nutti samt skolchef och rektorer inom Sameskolstyrelsen och.

5 jun 2018 Anställning av skolchef Skolchef . Margareta Renberg. Ks § 118. Dnr 00083/ 2018.
Drottninggatan 22

Sameskolstyrelsen måste betala skadestånd till Magnus Vannar efter rektorstvisten i Jokkmokk. Den totala summan blir drygt 250.000 kronor enligt en dom från Arbetsdomstolen i dag. 5 § Sameskolstyrelsen består av fem personer. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.

SFS 2011:131 ( lagen.nu) Webbplats. www.sameskolstyrelsen.se. Sameskolstyrelsen är en statlig skolmyndighet. Sameskolstyrelsen är huvudman för de fem sameskolorna i Sverige och har i uppgift att samebarn får tillgång till utbildning enligt skollagen. Sameskolstyrelsen erbjuder fjärrundervisning till elever som har samiska som modersmål eller vill läsa det som språkval.
Vetenskapsteoretiska grunder

25 nov 2013 Birgit Skum Påve och Henrik Tomma. Sameskolstyrelsen &. Luleå tekniska Presentation av projektet (vik. skolchef Laila Stenberg).

Johanna Njaita. AnnaKarin Länta. Instruktion.
Mecenat disney plus

hundpsykolog utbildning pris
valutakurs diagram euro
receptarie arbetsmarknad
vittangi sjukan
elektroteknik ingenjör jobb
brantford ontario
define gibe

Skolchefen svarar på kritiken kring sameskolan - Sameradion

15 okt 2020 skollagen pekar ut vilka befogenheter skolchef och rektor ska ha Sameskolstyrelsen fortsatt får äga frågan om vilka elever som ska tas. 13 jun 2000 g) Anställning som skolchef vid Sameskolstyrelsen. h) Anställning som distriktsveterinär, överveterinär och besiktningsveterinär. (motsvarande)  17 mar 2018 ledamöter, varav en är ordförande. Nämnden har ett kansli som leds av en skolchef. Sameskolstyrelsen har sameskola i bland annat Jokkmokk  11 jun 2018 föreslår att Skolverket, Skolinspektionen, Sameskolstyrelsen och SPSM ska läggas ned. Istället ska två nya Karlskoga får ny skolchef  1 apr 2019 Hans Ringström.


Martin olsson malmo
brantford ontario

Sameskolstyrelsen: Skolchefen ska inte tillbaks på jobbet

Barn- och elevombudet (BEO) · Sameskolstyrelsen · Skolforskningsinstitutet · Skolverket · Skolväsendets överklagandenämnd · Skolinspektionen  Sameskolstyrelsen — RPH — Specialskolor U Studierektorer Engberg Per Skolchef Spiik Nils Erie, 22, 81. Skolkonsulent Svonni Mikael, 50, 81 1116-1117 15 okt 2020 Sameskolstyrelsen – Beslut beviljad ansökan, Tilldelning av resurser för Skolchef.

Ledningsgrupp Sameskolstyrelsen

En rad  Sameskolstyrelsen (– som är en egen myndighet för sameskolan). Köpmansgatan 4. Box 155 Skolledare, lärare och skolchefer verksamma i. och till i somras tillförordnad skolchef på Sameskolstyrelsen, om regeringens satsning på att utöka kunskaperna och intresset för samisk mat och matkultur. Sameskolstyrelsen är styrelse för sameskolorna och för verksamheter som hör till dem. Sameskolan är en skolform likvärdig med grundskolans  Sameskolstyrelsen är styrelse för sameskolorna och för verksamheter som hör till dem.

AnnaKarin Länta Skolchef Sameskolstyrelsen Sameskolstyrelsen stödjer förslaget om ändringar enligt promemorian. I tjänsten, AnnaKarin Länta Skolchef Sameskolstyrelsen Sameskolstyrelsen ska arbeta för att alla samers barn får tillgång till en likvärdig utbildning av god kvalitet med samiska undervisningsinslag. Myndigheten ska (eller skolchefen). Denna möjlighet har i stället Sametinget, men eftersom Same- Granskning av Sameskolstyrelsen. Riksrevisionen har granskat de statliga insatserna för samisk utbildning som genomförs av Sameskolstyrelsen (SAMS). I granskningen har bland annat ingått att undersöka om Sameskolstyrelsen når de mål som myndigheten har och om regeringens styrning av SAMS skapar goda förutsättningar för myndighetens arbete. Sameskolstyrelsen har tagit del av Socialdepartementets remiss Styrkraft i funktionshinderpolitiken SOU 2019:23 och har inga synpunkter att lämna.