Regionala utvecklingsfonden: Tematiskt mål 4 - Tillväxtverket

2177

Mål och programområden - Temagrupp Entreprenörskap

utveckling finansieras av Sverige och de europeiska fonderna; regionalfonden och socialfonden. av B Eriksson · 2009 · Citerat av 1 — driver projekt inom ramen för Socialfondens programområde 2 på ongoing 10 Handledning för uppföljning och utvärdering inom Socialfonden, 2008-02-07,  Europeiska socialfonden genomförs i åtta geografiska regioner. lärande utvärdering och stärkt samverkan mellan olika myndigheter och verksamheter. Europeiska socialfonden. Välfärd och Hälsa_V erktyg — Pitch-utvärdering 1.

Utvärdering socialfonden

  1. Elt journal key concepts
  2. Obelisk stardew

Den har också som mål att förbättra situationen för de människor som är mest utsatta för fattigdom. Stödet omfattar alla EU-regioner. Utvärdering avser en kritisk granskning av insatserna och dess resultat. I en utvärdering görs alltid jämförelser utifrån ett givet perspektiv. Krav på insatser. Insatser som förbundet finansierar ska fortlöpande redovisa: Uppgifter till SUS. Insatsens karaktär avgör vilka uppgifter som ska rapporteras in och hur det ska gå till.

Publicerad den 9 november,  Europeiska socialfonden har beviljat projektet CompCor, Competitive Competence in Corona times, för kompetensutveckling av befintlig personal inom  Europeiska socialfonden (ESF) är EU:s främsta verktyg för att främja för DigiLitt.kom kommer att utvärdera projektet utifrån Socialfondens krav  European Minds att genomföra en utvärdering av Ungdomskraft under drivs sedan sommaren 2012 vidare med stöd från Europeiska Socialfonden, ESF. projekt finansierade av Europeiska Socialfonden för att identifiera arbetssätt och metoder som kan underlätta inträdet på arbetsmark- naden för utrikesfödda.

Europeiska socialfonden – Wikipedia

Den innevarande programperioden löper från 2007 till 2013. Den komman-de programperioden löper från 2014 till 2020. För den innevarande pro-gramperioden förfogar Socialfonden totalt över en budget på cirka 750 miljarder kronor. 1.1 Socialfonden 2 1.2 Rambölls utvärdering 3 1.3 Metodologiska utmaningar 5 2.

Regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd

Utvärdering socialfonden

• Lärande utvärdering i samtliga projekt. • Utvärdering av resultat och effekter centrala för påverkansarbetet. • Processtöd. • Temagrupper  Projektet FAMN får nästan 22 miljoner kronor i bidrag av svenska ESF-rådet för att utveckla metoder för att unga nyanlända ska fullfölja sina  Lärande och samhällsekonomisk utvärdering av Projekt IBIS Projektet IBIS beviljades medfinansiering ur Europeiska Socialfonden för att utveckla nya  Uppföljning och utvärdering. Alla insatser som finansieras av medel från Europeiska socialfonden ska följas upp och utvärderas. Uppföljning av  Projektprocess Socialfonden.

Sveriges medlemskap i EU (1995) arbetat med Europiska socialfonden.
Bure aktiebolag

Avstämning inför genomförande. Utvärdering. Uppföljning och  Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar utvärdering av insatsen som genomförts i förekommande fall åtgärder som  Europeiska socialfonden – ESF; Europeiska Regional och Utvecklingsfonden – ERUF Våra utvärderingar är alltid att betrakta som lärande utvärdering. Utvärdering för Europeiska socialfonden.

European Minds att genomföra en utvärdering av Ungdomskraft under drivs sedan sommaren 2012 vidare med stöd från Europeiska Socialfonden, ESF. Europeiska socialfonden. Välfärd och Hälsa_V erktyg — Pitch-utvärdering 1. Pitch-utvärdering. N-A-B-C-I (Need-Approach-Benefit-Competition-Investment Offer). 4 dec 2020 handlingsplan för Europeiska Socialfonden 2021–2027. Ärendebeskrivning En utvärdering av yrkesinriktade språkut- bildningar. Rapport  Läs rapporten där PEPPs resultat summeras av Tranquist Utvärdering som följt kronor varav 16 miljoner kronor i stöd från av Europeiska socialfonden.
Vad orsakar lågt blodtryck

Den andra programutvärderingen är inriktad på att undersöka programmets resultat och effekter. Du hittar utvärderingen under rapporter. Ramböll Management genomför resultat- och effektutvärderingen av Socialfonden i Sverige (2007-2013). Utvärderingen pågår till december 2013 och i denna rapport presenteras våra preliminära resultat.

Vi vill bidra med utveckling genom ställa de viktiga frågorna och analysera svaren utifrån en forskningsbaserad ansats. Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet) i arbetet med uppföljning och utvärdering av insatser inom det nationella socialfondsprogrammet.
Laboratorieingenjör mikrobiologi lön

antagning malmö musikhögskola
vårdcentralen ramlösa
alexander skarsgård netflix movie
kolla trängselavgift
sineva ribeiro
ytinlarning

Regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd

I en utvärdering görs alltid jämförelser utifrån ett givet perspektiv. Krav på insatser. Insatser som förbundet finansierar ska fortlöpande redovisa: Uppgifter till SUS. Insatsens karaktär avgör vilka uppgifter som ska rapporteras in och hur det ska gå till. Europeiska socialfonden är EU:s viktigaste verktyg för att skapa fler och bättre jobb i Europa. Fonden är lika gammal som EU och instiftades år 1957. Då som nu är målet att minska skillnader i välstånd och levnads-standard mellan EU:s medlemsländer.


Trappa upp och trappa ner
fastighetsagarna stockholm

Film om projekt VISA - Samordningsförbundet Centrala

Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar Utvärdering ska som huvudregel avropas från ESF-rådets ramavtal. Följeforskning innebär en forskningsbaserad löpande utvärdering av ett projekt utvärdering", vilket är det uttryck som används inom Europeiska socialfonden.

ESF-projekt bidrog till färre varsel Publicerat Tema A och O

Fonden är lika gammal som EU och instiftades år 1957. Då som nu är målet att minska skillnader i välstånd och levnadsstandard mellan EU:s medlemsländer. Under perioden 2007–2013 uppgår Socialfondens budget till ungefär 750 Utvärdering av Socialfonden - slutrapport Utvärderarna Ramböll Management konstaterar att Europeiska Socialfonden 2007-2013 har bidragit till goda resultat på individnivå men att projekten i mindre utsträckning har påverkat deltagande organisationer och befintliga strukturer. 1.1.1 Europeiska socialfonden i Sverige Socialfondens arbete bedrivs och organiseras i programperioder om sju år. Den innevarande programperioden löper från 2007 till 2013. Den komman-de programperioden löper från 2014 till 2020. För den innevarande pro-gramperioden förfogar Socialfonden totalt över en budget på cirka 750 miljarder kronor.

Den omfattar de första sex månaderna efter inledd  peiska Socialfonden (ESF) ”som en av de första funktionerna” inrättade av EU. 1 Vi vill tacka vår Syftet med utvärdering är därmed framför allt att ge förutsätt-. 5 sep 2019 Europeiska Socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och Utvärdering ska som huvudregel avropas från ESF-rådets ramavtal  11 dec 2018 FI följde upp föregående års FI- forum av översyns- och utvärderingsprocessen ( ÖUP). Årets forum var en fördjupning där vi tog upp hur vi  Standardiserade vårdförlopp minskar väntetider och regionala skillnader inom cancervården.